ابزار انتشار

بازگشت به صفحه کامل

رادیو صدای آشنا و روایت تاریخی از زندگی رسول اکرم (ص)

در روز میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع)، 4 ویژه برنامه "ماه مجلس"، "گنج صدق"، "جشن آفرینش" و "آواها و نواهای مهربانی"، از رادیو صدای آشنا پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امورمخاطبان شبکه جهانی صدای آشنا، چهارگانه "ماه مجلس" ضمن آشناسازی مخاطبان با شاعران مدیحه سرای فارسی، به بررسی مدایح محمدی در شعر شاعران فارسی، نقش شاعران شیعی در تحمیدیه ادب فارسی می پردازد.

در بخش از این برنامه، به شاعران امروز و مدح حضرت محمد (ص) پرداخته خواهد شد.

محمدرضا محمدی آملی نویسنده، تهیه کننده  و کارشناس مجری در این ویژه برنامه همراه مخاطبان است.

گروه هنر و ادبیات متولی این ویژه برنامه است.

"ماه مجلس" را روز جمعه نوزدهم دی در چهار نوبت و در ساعت های 01:00 به وقت تهران برابر با ساعت 21:30 به وقت گرینویچ، 12:35 به وقت تهران برابر با ساعت 09:05 به وقت گرینویچ، ساعت 15:45 به وقت تهران برابر با ساعت 12:15 به وقت گرینویچ، و ساعت 20:15 به وقت تهران برابر با ساعت 16:45 به وقت گرینویچ، از کانال اروپا شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید.

*

"گنج صدق" به بررسی نقش امام صادق (ع) در ترویج علم و دانش و گسترش مذهب تشیع، خواهد پرداخت.

همچنین تحلیل اخلاق فردی و اجتماعی امام صادق (ع) در علم و عمل، و تربیت شاگردان فراوان حتی در میان اهالی اهل سنت، از دیگر بخش های این ویژه برنامه خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین اسدالله طاهرهرضی کارشناس این ویژه برنامه است.

رویا ولی زاده نویسنده و تهیه کننده، و علیرضا خضرایی کارشناس مجری، در این ویژه برنامه همراه مخاطبان است.

گروه دین و اندیشه متولی این ویژه برنامه است.

"گنج صدق" را روز جمعه نوزدهم دی ساعت 14:00 به وقت تهران برابر با ساعت 10:30 به وقت گرینویچ از کانال آسیاواقیانوسیه شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید.

*

"جش آفرینش" ضمن تبیین شرایط تاریخی جهان در زمان تولد پیامبر (ص) و سیمای مبارک ایشان، به روایت تاریخی زندگی رسول اکرم (ص) می پردازد؛ ضمنا در این ویژه برنامه اشعاری در مدح و ستایش رسول خدا خوانده خواهد شد.

زینب تسلیمی تهیه کننده و نرگس اصفهانی گوینده، در این ویژه برنامه همراه مخاطبان است.

گروه فرهنگ و تمدن متولی این ویژه برنامه است.

"جشن آفرینش" را روز جمعه نوزدهم دی ساعت 13:30 به وقت تهران برابر با ساعت 10:00 به وقت گرینویچ از کانال اروپا شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید.

*

"آواها و نواهای مهربانی" ضمن پرداختن به تاثیر پیامبر (ص) و آموزه های ایشان در فرهنگ ایرانی، به معرفی آثار موسیقی مقامی در منقبت حضرت رسول اکرم (ص) در موسیقی نواحی مختلف و در آثار محمد یگانه، حاج قربان سلیمانیف نورمحمد درپور، خراسانی و موسیقی بلوچستان، کردستان، و ... خواهد پرداخت.

ناهید گودرزی تهیه کننده، در این ویژه برنامه همراه مخاطبان است.

گروه فرهنگ و تمدن متولی این ویژه برنامه است.

"آواها و نواهای مهربانی" را روز جمعه نوزدهم دی ساعت 20:30 به وقت تهران برابر با ساعت 17:00 به وقت گرینویچ از کانال اروپا شبکه جهانی صدای آشنا بشنوید.

 

نشانی وب سایت شبکه جهانی صدای آشنا:   www.sedayeashna.ir